Branża OZE

Narzędzia IT dla branży OZE

System gotowy do pracy, wyposażony w narzędzia zwiększające skuteczność handlowców i wzrost sprzedaży produktów OZE. CRM automatyzuje zbieranie leadów z różnych źródeł i przydzielanie ich do handlowców. Organizuje i przyspiesza obsługę klientów. Pozwala ułożyć pracę zespołu sprzedażowego i montażowego, zapewniając nieprzerwaną realizację umów. Finalnie rozliczysz tu również należne wszystkim prowizje.

Ubezpieczenia
N Energia
EnergyPack
GrantON
Green Term
Mobilne Centrum
XDiSC Group

Nasze rozwiązania

Branża OZE

Proces sprzedaży Proces realizacji umowy Proces windykacji Baza kontaktów Generator dokumentów Ofertowanie Panel Klienta Zgody RODO Formularze ustaleń montażowych Automatyczne SMS-y Kalendarz Karta Klienta Historia kontaktów (poczta e-mail, SMS, itp.) Formularze zewnętrzne Wysyłka pojedynczych i masowych SMS-ów marketingowych System rozliczeń prowizji

System CRM

Ułożony i powtarzalny proces sprzedaży

Proces sprzedaży umożliwia jego konfigurację według produktu, usługi, kanału sprzedaży czy grupy docelowej. Dla każdego etapu definiowane są zadania i pola obowiązkowe w checklistach „To-Do”. Używając tablicy Kanban, można śledzić postępy i opóźnienia. Kalendarz umożliwia przeglądanie spotkań i zadań handlowców oraz ich bieżących procesów, a zadania można łatwo przenosić między sprzedawcami. System automatycznie zbiera leady z zewnętrznych źródeł, takich jak formularze kontaktowe czy kampanie reklamowe.

 • Wizualizacja lejka sprzedażowego
 • Analiza powodów przegranych szans i badanie skuteczności konwersji na każdym kroku
 • Ułatwione monitorowanie pracy handlowców
 • Proste przekazywanie obowiązków

System CRM

Proces realizacji umowy

Narzędzie umożliwia tworzenie procesu realizacji umowy, usprawniając komunikację między zespołem sprzedaży a montażowym. Automatycznie informuje o nowych zadaniach i aktualizacjach, wspomagając terminową realizację. Konfiguracja procesu pozwala na włączenie obsługi windykacji z automatycznym wysyłaniem przypomnień mailowych i SMS o płatnościach oraz monitorowanie statusu windykacji. Wszystko w ramach procesu sprzedaży.

 • Przypisywanie nowego klienta do osoby odpowiedzialnej
 • Automatyczne powiadomienia o przydzielonych zadaniach
 • Lista zadań „To Do” ze statusami ich realizacji
 • Połączenie systemu z Twoim kalendarzem dla efektywnego planowania
Baza polis wraz z ewidencją pojazdów czy nieruchomości w jednym miejscu

System CRM

Baza kontaktów z dostępem do pełnej historii relacji i dokumentów

Baza kontaktów centralizuje informacje o kliencie z działów marketingu, handlowego i obsługowego, zapewniając dostęp do historii kontaktów, produktów, umów, aneksów, ofert i spotkań. Funkcje segmentacji i tagowania, w połączeniu z raportami, ułatwiają cross-selling produktów jak panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, magazyny energii, ładowarki EV a nawet kredyty czy leasingi. Baza jest zintegrowana z Call Center, narzędziami do mass mailingu i SMS, oferując także generator dokumentów z możliwością elektronicznego podpisu, np. przez SMS.

 • Proste dodawanie nowych kontaktów
 • Podgląd historii kontaktów i notatek
 • Dodawanie zadań i wydarzeń do Kalendarza
 • Kampanie e-mail marketingowe i SMS
Baza kontaktów z dostępem do pełnej historii relacji i dokumentów

Ofertowanie

Audyt energetyczny i formularz ustaleń montażowych

Formularz umożliwia zbieranie kluczowych informacji o miejscu instalacji i parametrach technicznych, niezbędnych do przygotowania oferty. Dane z formularza są dostępne dla działu technicznego do wyceny i planowania zgłoszenia.

 • Pozwala na identyfikację potrzeb klienta
 • Zbiera dane instalacyjne
 • Dokument łatwy do przekazania zespołowi montażowemu
 • Zebrane dane trafiają do CRM i służą do generowania oferty

Panel klienta

Panel klienta dla bezpiecznej wymiany dokumentów

Panel klienta usprawnia komunikację z klientem, oferując dostęp do umów, faktur, sald i terminów płatności. Umożliwia przesyłanie danych wrażliwych, dokumentów, zdjęć oraz informuje o postępach spraw. Pozwala na tworzenie zgłoszeń reklamacyjnych i wypełnianie ankiet satysfakcji.

 • Pobieranie dokumentów do zatwierdzenia i podpisu
 • Dostęp do informacji o etapach realizacji umowy
 • Zgłaszanie szkód i monitorowanie statusu zgłoszonych szkód
 • Możliwość tworzenia dowolnej ankiety
Panel klienta dla bezpiecznej wymiany dokumentów

System rozliczeń prowizji

Automatyczne rozliczenia prowizji dla handlowców

Moduł rozliczeń prowizji, zintegrowany z systemem księgowym, automatyzuje rozliczenia i samofakturowanie dla handlowców, usprawniając księgowość i redukując koszty. Szybko przetwarza dane i identyfikuje błędy. Jest elastyczny względem schematów prowizyjnych i form współpracy, zapewniając handlowcom bieżący dostęp do danych o prowizjach i ich rozliczeniach.

 • Raporty prowizyjne
 • Rozliczenia prowizji na dowolny sposób
 • Zgodność rozliczeń z obowiązującymi przepisami i standardami rachunkowymi
 • Samofakturowanie
 • Generowanie listę wynagrodzeń i faktur

Branża OZE

Co zyskasz wybierając Berg System?

Wybierasz tylko te funkcje, których potrzebujesz
Szkolenia z obsługi dla całego zespołu
System rośnie z firmą
Otwarte API, w tym integracja z call center
Bezpieczeństwo danych
Dostępność poprzez aplikację webową i mobilną

W jakich obszarach pomaga Berg System?

Spadek ilości utraconych klientów

Spadek ilości utraconych klientów

Wzrost dynamiki sprzedaży

Wzrost dynamiki sprzedaży
Organizacja sprzedaży produktów OZE, a także ubezpieczeń, kredytów i leasingów

Organizacja sprzedaży produktów OZE, a także ubezpieczeń, kredytów i leasingów

Zmniejszenie papierologii

Zmniejszenie papierologii

Przejście na procesy online w administracji- rejestracje agentów, KRK, realizacja szkoleń, certyfikaty

Scala narzędzia już używane w firmie

Scala narzędzia już używane w firmie

Produkty dla branży OZE

Zobacz jakie mamy programy i funkcjonalności w Berg System

W ramach naszych usług wykonujemy prace dostosowawcze i integracje

 • System CRM
 • System zarządzania siecią sprzedaży
 • System rozliczeń prowizji
 • Zgody RODO
 • Generator dokumentów
 • Formularz ustaleń montażowych

Co mówią o nas nasi klienci?

Sprawdź opinie naszych klientów

Wybierają nas mali przedsiębiorcy i duże firmy, dla których mamy gotowe rozwiązania lub wdrażamy indywidualnie system dopasowany do potrzeb.

W mojej branży dużo się dzieje. Dzięki właściwie ułożonemu procesowi sprzedaży szybko mogę zweryfikować na jakim etapie jest dany klient i co jeszcze trzeba dla niego zrobić.


Łukasz Głowacki

Łukasz Głowacki

GreenTerm

Na podstawie moich rozmów z kilkoma CRM-ami, nie jestem pewien, czy każdy dostawca byłby w stanie zapewnić nam taką elastyczność jak Berg System.


Maciej Pastor

Maciej Pastor

Project Development Manager

Istotną dla mnie kwestią, była możliwość dodawania dowolnej ilości procesów sprzedażowych. W tym temacie, w konkurencyjnych systemach, albo były duże różnice w cenach, albo były narzucone limity.


Mateusz Lip

Mateusz Lip

Invest Mind

Korzystając z różnego rodzaju kanałów kontaktu z klientem: czy to Google, Facebook, czat lub inne portale internetowe, zdani byliśmy na pracę ręczną. Dziś już nie ma tego problemu.


Maciej Sosnowski

Maciej Sosnowski

Dyrektor Rozwoju i Cyfryzacji Novdom

Ten system był dla mnie najlepszy, bo mogłem go sam dopasować i skonfigurować.


Dawid Wardin

Dawid Wardin

Właściciel Wardin Logistics

Pierwsze kroki

Jak można rozpocząć z nami współpracę?

Wypróbuj bezpłatnie

Wypróbuj bezpłatnie

Rozpocznij 14-dniowy bezpłatny okres próbny. Testuj narzędzia, skonfiguruj je, ułóż własne procesy sprzedaży i pracuj na swojej bazie danych.

 • Bez zobowiązań finansowych.
 • Dostęp do różnorodnych systemów.
 • Możliwość szybkiego poznania funkcji.
Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Skontaktuj się z nami, a nasz ekspert branżowy udzieli Ci wsparcia. Oferujemy indywidualne wskazówki oraz usługi konfiguracji i przeniesienia danych.

 • Indywidualne dostosowanie systemu.
 • Profesjonalne wsparcie i doradztwo.
 • Oszczędność czasu i zasobów.
Dowiedz się więcej o Indywidualnym wdrożeniu

Dowiedz się więcej o Indywidualnym wdrożeniu

Masz szczególne wymagania dotyczące instalacji, standardów bezpieczeństwa lub specyficznych zadań? Potrzebujesz indywidualnego wsparcia i dostosowań? Sprawdź, czy indywidualne wdrożenie spełni Twoje potrzeby.

 • Rozwiązania dopasowane do unikalnych potrzeb.
 • Pełne wsparcie i indywidualna opieka.
 • Elastyczność i skalowalność systemu.
Scroll to Top