Jak rozpocząć segmentację klientów w praktyce?

Segmentacja klientów – jak wygląda w praktyce?

Segmentacja klientów – jak wygląda w praktyce?

Jak rozpocząć segmentację klientów w praktyce?

Segmentacja klientów – jak wygląda w praktyce?

Segmentacja klientów pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań Twojej bazy klientów. Dzięki temu możesz dostosować swoje działania marketingowe, sprzedażowe i obsługowe do konkretnych grup odbiorców, co przekłada się na większą efektywność i lepsze wyniki biznesowe.

W tym artykule omówimy, jak podejść do segmentacji klientów w sposób kompleksowy – poznasz podstawowe zasady segmentacji oraz proces przeprowadzania segmentacji klientów, aby jak najlepiej wykorzystać jej potencjał.

Spis treści

Podstawy segmentacji klientów: na czym polega i jak ją przeprowadzić

Segmentacja klientów to proces, który pozwala na podział bazy klientów na mniejsze, spójne grupy o podobnych cechach, potrzebach czy preferencjach.

Definicja i rola segmentacji klientów w biznesie

Segmentacja klientów to metoda analizy rynku, która polega na podziale bazy klientów na jednorodne grupy, zwane segmentami.

Każdy segment składa się z klientów o podobnych cechach, potrzebach czy preferencjach.

Segmentacja klientów ma bardzo ważne znaczenie dla biznesu, ponieważ pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów oraz na dostosowanie oferty do konkretnych grup odbiorców.

Jest ona istotna przy działaniach marketingowych i sprzedażowych jak np. cross-selling i up-selling. Dzięki temu budujemy relacje z klientem i dajemy mu poczucie, że jest traktowany indywidualnie, a nie jak „wszyscy”. Dodatkowo zwiększymy efektywność komunikatów, które kierujemy do potencjalnej grupy klientów i obecnej bazy stałych klientów. 

Także segmentując klientów: 

 • Precyzyjniej prowadzimy działania marketingowe i sprzedażowe.
 • Opracowujemy strategię sprzedaży do obecnych i przyszłych klientów.
 • Określamy potencjał zakupowy, aby zespół sprzedażowy skupiał się na wartościowych klientach. 

Segmentacja krok po kroku: Jak rozpocząć i przygotować się do segmentacji klientów

Przeprowadzenie segmentacji klientów wymaga szczegółowego przewodnika oraz odpowiedniego przygotowania. Warto zastanowić się, jakie informacje o kliencie są nam potrzebne do przedstawienia dopasowanej oferty. W ten sposób wyodrębnimy parametry, które odpowiadają za powodzenie sprzedaży i dopasowanie produktu lub usługi. 

Oto kilka wskazówek, jak rozpocząć i przygotować się do segmentacji klientów:

1. Zdefiniuj cel segmentacji – określ, co chcesz osiągnąć dzięki podziałowi klientów na segmenty.

2. Zbierz dane o klientach – im więcej informacji o klientach posiadasz, tym dokładniejsza będzie segmentacja. Możesz te dane zbierać w formie ankiety, którą wypełnia klient, a dane w niej zawarte automatycznie zapisują się w systemie CRM.

Ebook - segmentacja w praktyce

3. Wybierz kryteria segmentacji – zdecyduj, jakie cechy klientów będą brane pod uwagę podczas segmentacji.

4. Przeprowadź analizę danych – na podstawie zebranych danych oraz wybranych kryteriów, dokonaj podziału klientów na segmenty.

5. Oceń i zoptymalizuj segmentację – sprawdź, czy segmentacja przynosi oczekiwane rezultaty i w razie potrzeby wprowadź korekty.

Modele i rodzaje segmentacji: demograficzna, geograficzna, psychograficzna, behawioralna

W zależności od celów biznesowych oraz dostępnych danych, można wyróżnić różne modele i rodzaje segmentacji klientów:

 • Segmentacja demograficzna – oparta na danych demograficznych, takich jak wiek, płeć, wykształcenie czy dochody.
 • Segmentacja geograficzna – uwzględniająca lokalizację klientów, np. kraj, region czy miasto.
 • Segmentacja psychograficzna – oparta na wartościach, postawach, stylu życia czy osobowości klientów.
 • Segmentacja behawioralna – uwzględniająca zachowania klientów, takie jak sposób korzystania z produktów, lojalność czy reakcje na promocje.

Kryteria segmentacji: Jak określić właściwe grupy klientów

Podczas segmentacji klientów należy uwzględnić różne kryteria, które pozwolą na zdefiniowanie jednorodnych grup klientów. Kryteria te mogą obejmować:

 • cechy demograficzne, takie jak wiek, płeć czy wykształcenie,
 • cechy geograficzne, np. lokalizację czy klimat,
 • cechy psychograficzne, takie jak wartości, postawy czy styl życia,
 • cechy behawioralne, np. sposób korzystania z produktów, lojalność czy reakcje na promocje.

Segmentacja klientów w praktyce: Przykłady i metody

Do czego służy segmentacja klientów? Poniżej wskażemy praktyczne zastosowanie segmentacji klientów, przykłady skutecznej segmentacji oraz różne metody segmentacji rynku.

Analiza rynku i potencjalnych klientów: Jak segmentacja pomaga w zrozumieniu zachowań konsumenckich

Analiza rynku jest elementem, który wspomaga segmentację klientów. Dzięki niej można lepiej zrozumieć zachowania konsumenckie oraz potrzeby i oczekiwania różnych grup klientów. Segmentacja pozwala na dostosowanie oferty do konkretnych grup odbiorców. Dzięki temu mamy większą pewność, że nasze działania marketingowe i sprzedażowe Będą bardziej skuteczne.

Przykłady segmentacji: Jak różne firmy wykorzystują segmentację do zrozumienia swoich klientów

Segmentacja klientów jest stosowana przez różne firmy, niezależnie od branży czy wielkości. Oto kilka przykładów:

 • Multiagencja ubezpieczeniowa– segmentacja klientów według wieku, płci, stanu cywilnego czy rodzaju zatrudnienia pozwala na oferowanie odpowiednich ubezpieczeń dla różnych grup odbiorców.
 • Dealer samochodowy – segmentacja klientów według płci, wieku czy stylu życia pozwala na dostosowanie oferty nowego auta do potrzeb konkretnych grup klientów.
 • Bank – segmentacja klientów według dochodów, wieku, rodzaju zatrudnienia czy preferencji produktowych pozwala na oferowanie odpowiednich usług finansowych dla różnych grup odbiorców.

Stosowanie systemu CRM do segmentacji i wartościowania klientów

Systemy CRM (Customer Relationship Management) są niezwykle przydatne w procesie segmentacji klientów. Pozwalają one na gromadzenie, analizowanie i przetwarzanie danych o klientach, co ułatwia wartościowanie klientów oraz podział na segmenty. Dzięki systemom CRM, firmy mogą lepiej zrozumieć potrzeby swoich klientów oraz dostosować ofertę do konkretnych grup odbiorców.

W Berg System jednym z narzędzi segmentacji klientów są tagi, czyli określone grupy klientów. Największą ich zaletą jest prostota i bardzo duża elastyczność. Można je używać, zwracając uwagę na produkty, które sprzedajemy sezonowo jak np. ubezpieczenie turystyczne.

Tworzenie tagów będzie zależeć od naszego pomysłu i tego, w jaki sposób byśmy chcieli wykorzystać daną grupę. Właściwie segmentując klientów za pomocą tagów, ogranicza nas tylko nasza kreatywność. Oto kilka przykładów: 

 • dzieci
 • narty
 • wakacje
 • klient VIP 
 • mieszkanie
 • dom
 • sportowiec
 • marynarz
 • księgowa
 • lekarz
 • jazda rowerem
 • bieganie
 • rolnik
 • 1 produkt, 2 produkty itp.. 

Każdy z tagów może sugerować sprzedaż określonego produktu. Jak np. NNW dziecka czy ubezpieczenie turystyczne. Natomiast określanie klienta jako VIP może oznaczać dla handlowca, że jest to bardzo wartościowy klient dla firmy. 

Zwróć uwagę na ostatnie 2 tagi produktowe. Oznaczając w ten sposób klientów, jesteś w stanie bardzo szybko wychwycić grupę tych, którzy posiadają tylko 1 produkt i zaplanować działania sprzedażowe i marketingowe na dosprzedaż.

Tag „dzieci” pozwala Agentom Ubezpieczeniowym łatwo filtrować klientów, którzy je posiadają i przed 1 września uruchomić kampanię marketingową. Natomiast tag „dom” może posłużyć do dosprzedaży ubezpieczenia nieruchomości od konkretnych ryzyk albo do zaproponowania audytu fotowoltaicznego, w celu sprawdzenia opłacalności inwestycji i korzyści finansowych.

W Berg System można wykorzystać do tego narzędzia marketingowe jak np. wiadomości SMS i formularze zewnętrzne do przyjmowania zgłoszeń klientów lub audytu PV. Korzystając z takiej wiedzy o kliencie, możemy przygotować konkretną strategię sprzedaży czy działań marketingowych.

Żeby czerpać z korzyści, jakie dają tagi w segmentacji klientów, musimy pozyskać od klientów jak najwięcej danych. Warto więc w tym kontekście przeprowadzić APK, albo swoją własną ankietę, która da nam dużo wiedzy na temat kupującego.

Segmentacja i kanały dystrybucji: Jak segmentacja wpływa na strategię dystrybucji

Dzięki podziałowi klientów na segmenty, można lepiej zrozumieć, jakie kanały dystrybucji są najbardziej efektywne dla poszczególnych grup odbiorców.

Na przykład, młodsze pokolenie może preferować zakupy online, podczas gdy starsi klienci mogą wybierać tradycyjne sklepy stacjonarne.

Segmentacja pozwala na kształtowanie strategii dystrybucji w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadała potrzebom różnych grup klientów.

Segmentacja klientów B2B: Specyfika i wyzwania

Segmentacja klientów B2B różni się od segmentacji B2C pod wieloma względami. W tym rozdziale omówimy specyfikę segmentacji klientów B2B oraz wyzwania związane z tym procesem.

Różnice między segmentacją B2B a B2C

Segmentacja klientów B2B koncentruje się na organizacjach, a nie na indywidualnych konsumentach, jak ma to miejsce w przypadku segmentacji B2C. W związku z tym, kryteria segmentacji B2B są inne niż w przypadku B2C. Przykłady kryteriów segmentacji B2B to:

 • Wielkość przedsiębiorstwa (np. liczba pracowników, obroty)
 • Branża
 • Geolokalizacja
 • Technologie stosowane przez firmę
 • Struktura organizacyjna

W przypadku segmentacji B2C, kryteria segmentacji mogą obejmować takie aspekty jak wiek, płeć, dochody, zainteresowania czy styl życia.

Jak segmentacja klientów B2B wpływa na ofertę produktu i strategię sprzedaży

Segmentacja klientów B2B pozwala na dostosowanie oferty produktów i usług do potrzeb konkretnych grup klientów biznesowych. Dzięki temu, przedsiębiorstwa mogą lepiej zrozumieć potrzeby swoich klientów oraz kształtować strategię sprzedaży w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadała oczekiwaniom różnych segmentów rynku.

Na przykład, firma produkująca oprogramowanie może oferować różne wersje swojego produktu dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, dostosowując funkcjonalności i cenę do potrzeb każdej z tych grup. W ten sposób, segmentacja klientów B2B wpływa na ofertę produktu oraz strategię sprzedaży, co przekłada się na większą efektywność działań marketingowych i sprzedażowych.

Podobnie jest w Berg System. Oferujemy system CRM w wersji pudełkowej, gdzie klient dostaje gotowe rozwiązanie i płaci abonament. Ale mamy również w ofercie możliwość zaspokojenia indywidualnych potrzeb klienta i przebudowy systemu na życzenie. Więcej o tych dwóch opcjach poniżej.

Przykłady segmentacji klientów B2B: Jak przedsiębiorstwa segmentują swoją bazę klientów

Segmentacja klientów B2B jest stosowana przez różne przedsiębiorstwa, niezależnie od branży czy wielkości. Oto kilka przykładów:

 • Producent maszyn przemysłowych – segmentacja klientów według branży, wielkości przedsiębiorstwa czy geolokalizacji pozwala na dostosowanie oferty maszyn do potrzeb konkretnych grup klientów.
 • Firma IT – segmentacja klientów według technologii stosowanych przez firmę, wielkości przedsiębiorstwa czy branży pozwala na oferowanie odpowiednich usług IT dla różnych grup odbiorców.
 • Agencja marketingowa – segmentacja klientów według branży, wielkości przedsiębiorstwa czy potrzeb marketingowych pozwala na dostosowanie usług marketingowych do oczekiwań różnych grup klientów.

Wartość segmentacji klientów: Jak przekłada się na lojalność i potencjał zakupowy klienta

Segmentacja klientów wpływa na lojalność oraz potencjał zakupowy klienta. Dzięki dostosowaniu oferty do potrzeb konkretnych grup odbiorców, przedsiębiorstwa zwiększają szanse na zbudowanie długotrwałych relacji z klientami oraz na zwiększenie ich wartości dla firmy.

Lojalni klienci są bardziej skłonni do ponownego skorzystania z oferty firmy oraz do polecania jej innym, co przekłada się na większe przychody i lepszą pozycję na rynku.

Wyzwania i problemy związane z segmentacją klientów: Jak je rozpoznać i jak sobie z nimi radzić

Segmentacja klientów wiąże się także z pewnymi problemami, takimi jak:

 • Niewłaściwe kryteria segmentacji – wybór nieodpowiednich kryteriów może prowadzić do nieefektywnej segmentacji, która nie przyniesie oczekiwanych korzyści.
 • Zbyt duża liczba segmentów – zbyt duża liczba segmentów może utrudnić zarządzanie nimi oraz prowadzić do rozproszenia działań marketingowych i sprzedażowych.
 • Trudności w identyfikacji klientów należących do poszczególnych segmentów – brak precyzyjnych danych o klientach może utrudnić przypisanie ich do odpowiednich segmentów.

Aby radzić sobie z tymi wyzwaniami, przedsiębiorstwa powinny:

 • Dokładnie analizować potrzeby i oczekiwania klientów – to pozwoli na wybór właściwych kryteriów segmentacji oraz na lepsze zrozumienie rynku.
 • Regularnie aktualizować dane o klientach – dzięki temu będzie można łatwiej identyfikować klientów należących do poszczególnych segmentów oraz monitorować zmiany w ich potrzebach i preferencjach.
 • Skupić się na najważniejszych segmentach – zamiast próbować obsłużyć wszystkie segmenty, warto skoncentrować się na tych, które mają największy potencjał dla firmy.

Podsumowanie: Jak skutecznie wykorzystać segmentację klientów w Twoim biznesie

Jak zauważyłeś, skuteczne wykorzystanie segmentacji klientów w biznesie opiera się na kilku kluczowych aspektach. Przede wszystkim, warto dokładnie analizować potrzeby i oczekiwania klientów, aby wybrać właściwe kryteria segmentacji.

Musisz pamiętać o regularnym aktualizowaniu danych o klientach. Dzięki temu po prostu łatwiej identyfikować klientów należących do poszczególnych segmentów oraz monitorować zmiany w ich potrzebach i preferencjach. Wreszcie, warto skupić się na najważniejszych segmentach, które mają największy potencjał dla firmy.

Do takich działań wykorzystywany jest właśnie system CRM. Oszczędzi Twój czas, wyeliminuje chaos w danych i zautomatyzuje ich przetwarzanie, po to, żebyś mógł sprawnie prowadzić działania sprzedażowe czy marketingowe. 

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Przetestuj Berg System CRM bezpłatnie

Picture of Dominik Kumala
Dominik Kumala
Pasjonuje się Digital Marketingiem i nowymi technologiami, które wykorzystuje do swojej codziennej pracy. Oprócz projektowania lejków tworzę treści czy reklamy w środowisku Google, Facebook. Połączenie tych umiejętności pozwala mi na prowadzenie skutecznych kampanii marketingowych. Prowadzę również firmę, której funkcjonowanie opieram na pracy w systemie CRM dbając o bazę klientów i procesy sprzedaży poszczególnych produktów.

Blog

Polecane artykuły
Scroll to Top