Jak zalozyc multiagencje ubezpieczeniowa?

Jak założyć multiagencję ubezpieczeniową?

Jak założyć multiagencję ubezpieczeniową?

Jak zalozyc multiagencje ubezpieczeniowa?

Jak założyć multiagencję ubezpieczeniową?

Multiagencja, to formalnie agent ubezpieczeniowy, który działa na rzecz więcej niż jednego towarzystwa ubezpieczeniowego. Może mieć więc w ofercie znane szyldy kilku czy kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych, co zwiększa jego konkurencyjność i możliwości oferowania klientom najkorzystniejszych dla nich ofert. Jak więc zostać agentem ubezpieczeniowym i założyć multiagnecję?

Uprawnienia do założenia multiagencji

Żeby stać się właścicielem multiagencji, musisz spełnić szereg wymagań formalno – prawnych.

Najważniejszym punktem jest zdanie egzaminu państwowego na agenta ubezpieczeniowego, organizowanego przez KNF. W przypadku multiagencji pośrednik musi zdać egzamin w każdym towarzystwie, którego produkty sprzedaje. 

Na to by, zaliczyć egzamin KNF agent ubezpieczeniowy musi poświęcić 152 godziny szkoleń, plus dodatkowy czas na przyswojenie wiedzy we własnym zakresie. 

Mając w ręku pozytywny wynik testu możesz:

 • założyć działalność gospodarczą, 
 • podpisać umowę agencyjną z towarzystwem ubezpieczeń,
 • zdobyć wpis w rejestrze agentów ubezpieczeniowych.

Poniżej instrukcja krok po kroku, jak tego dokonać.

Formy działalności gospodarczej dla multiagencji

W przypadku zakładania multiagencji niestety nie ma pełnej dowolności w wyborze formy prowadzenia takiej działalności. Na początku drogi, rozwijając biznes, warto spróbować od założenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Pozwala ona właścicielowi, który według prawa może być tylko jeden, zatrudniać pracowników w dowolnej liczbie.

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku multiagencji, to:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza (zarejestrowana w CEIDG),
 • wszystkie rodzaje spółek wpisane do KRS: spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne.

Agent nie może prowadzić swojej multiagencji w formie:

 • spółki partnerskiej
 • spółki cywilnej

Obowiązkowe PKD dla Multiagencji ubezpieczeniowej

Rejestrując firmę i wybierając PKD dla multiagencji należy pamiętać, aby:

 • w pierwszej pozycji podać kod odpowiadający głównej działalności przedsiębiorstwa, czyli wykonywanej w sposób przeważający, a w kolejnych pozycjach – dodatkowe.
 • Wybierać kody zgodnie z faktycznie prowadzoną działalnością. 

Najczęściej wybierane kody PKD dla multiagencji, to:

 • 66.22.Z Działalność Agentów i Brokerów ubezpieczeniowych
 • 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne.

Multiagencja ubezpieczeniowa zwolniona z VAT?

Działalność multiagencji, która polega na świadczeniu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, może być opodatkowana:

 • na zasadach ogólnych 
  lub
 • w formie podatku liniowego.

Multiagencja nie może być opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym.

Usługi ubezpieczeniowe są zwolnione z obowiązku płacenia VAT. Podstawą prawną jest art. 43 ust. 1 pkt. 37 ustawy o podatku VAT.

Jak podpisać umowę agencyjną z towarzystwem ubezpieczeń?

Przed podpisaniem umowy agencyjnej z wybranym towarzystwem, najpierw należy nawiązać kontakt z przedstawicielem lokalnego zakładu ubezpieczeń. 

Określenie warunków współpracy i podpisanie umowy agencyjnej musi natomiast poprzedzić proces rekrutacyjny, oparty na weryfikacji wymaganych dokumentów i uprawnień. 

Jakich dokumentów wymaga zakład ubezpieczeń od przyszłego agenta?

 • potwierdzenia założenia działalności gospodarczej,
 • zaświadczenia o niekaralności,
 • świadectwa ukończenia szkoły
 • polisy OC multiagenta (wymagana tylko w przypadku agenta współpracującego z wieloma towarzystwami).

Jak uzyskać wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych?

Wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych dokonuje Komisja Nadzoru Finansowego na wniosek zakładu ubezpieczeń, z którym agent ubezpieczeniowy nawiązał współpracę. 

Agent ubezpieczeniowy może rozpocząć działalność agencyjną dopiero w momencie, gdy zakład ubezpieczeń otrzyma informację o wpisie jego osoby do rejestru. 

Jakie warunki należy spełnić, żeby dostać wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych?

 • Należy mieć co najmniej wykształcenie średnie.
 • Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Przedłożyć rękojmię należytego wykonywania czynności agencyjnych.
 • Nie być karanym, czyli prawomocnie skazanym za umyślne przestępstwo we wskazanych przypadkach: przeciwko ochronie informacji, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa skarbowe, przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko mieniu czy przeciwko obrotowi gospodarczemu.
 • Zdać egzamin przeprowadzony przez zakład ubezpieczeń.

Jakie są różnice pomiędzy agentem ubezpieczeniowym, a multiagencją?

Poza indywidualnym nastawieniem na określone cele i rozbieżnościami w sposobie prowadzenia biznesów istnieją w zasadzie dwie kluczowe różnice: 

 1. Multiagent działa na rzecz więcej niż jednego towarzystwa. 
 2. Multiagencja ubezpieczeniowa musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC agenta ubezpieczeniowego. 

Jeśli jesteś osobą, która nie boi się wyzwań, nie boi się pracy w zróżnicowanym środowisku, bo każde Towarzystwo może mieć swoje określone zasady współpracy, to próbuj swoich sił i załóż multiagencję. Pozwoli Ci to być bardziej konkurencyjnym, a tym samym osiągać większe zyski. Klienci coraz częściej poszukują kompleksowej obsługi, a szeroki wachlarz ubezpieczeń pomoże Ci temu sprostać.

Zarządzanie multiagencją ubezpieczeniową, czyli niezbędnik w Twojej firmie

Kiedy już założyłeś działalność, uzyskałeś uprawnienia w towarzystwach ubezpieczeniowych i wybrałeś księgowość dla swojej agencji pora, abyś zaczął pozyskiwać klientów i rozwijał swoją firmę.

Warto, abyś miał uporządkowane procesy sprzedażowe. Są to kroki do podjęcia – od momentu pozyskania klienta, po finalizację umowy i rozliczenie prowizji, które znacząco wpłyną na rozwój Twojej firmy. O jednym z najważniejszych procesów możesz przeczytać na naszym blogu. Proces sprzedaży – Fundamentem Twojej firmy.

Do tego dochodzą również wymagania prawne takie jak RODO i IDD w multiagencji. To wszystko również opisaliśmy w jednym z naszych artykułów. Przeczytaj więcej na temat RODO.

Pamiętaj, że baza klientów w Excelu staje się przeżytkiem. Choć tak rozpoczyna swoją działalność jeszcze zdecydowana większość pośredników ubezpieczeniowych, to niestety wiąże się to z utrudnieniami, zamieszaniem w plikach i błędami. Innym problemem jest też kwestia spełnienia wymagań związanych z RODO. Zgody na przetwarzanie danych osobowych i same dane osobowe muszą być w sposób bezpieczny przechowywane i archiwizowane. Tego Excel nie zagwarantuje. 

Zadbaj o odpowiedni program CRM. Jeżeli Twoja praca administracyjna i biurowa będzie uporządkowana, to będziesz miał zdecydowanie większą ilość czasu na pozyskiwanie klientów i rozwijanie swojej firmy.

Jaki program CRM dla multiagencji na początku?

Przed Tobą kilka najważniejszych elementów, które warto by miał wybrany przez Ciebie program CRM. Kompleksowe narzędzie do zarządzania sprzedażą i obsługą klienta musi:

 • Być przystosowane do obecnych przepisów prawnych, czyli RODO
 • Posiadać funkcję do zbierania zgód RODO – bez tego przekazujesz swojego klienta do towarzystwa i prawnie NIE jest to Twój klient!
 • Posiadać zabezpieczenia, które gwarantują Ci przechowywanie bazy danych w bezpiecznym miejscu, ponieważ Twoje kontakty, to najważniejszy kapitał Twojej firmy.
 • Dawać Ci możliwość przechowywania wszystkich informacji na temat klienta. Służy temu np. nowoczesna baza klienta 360 stopni.
 • Umożliwiać Ci przechowywanie załączników (umowy, zgody RODO, polisy, dokumenty). 
 • Pozwolić Ci na wpisywanie sprzedaży, automatyczne kontrolowanie wznowień, czyli odnawiania polis.
 • Pozwolić na tworzenie wydarzeń i połączenie z kalendarzem, który umożliwi Ci planowanie Twojej pracy.
 • Zagwarantować Ci rozliczanie Twojej prowizji, aby uniknąć błędów przy rozliczeniach z towarzystwem.
 • Mieć proces sprzedaży, który pozwoli Ci na prowadzenie nawet kilkunastu spraw na raz.

Takie funkcje na początku z pewnością Ci pozwolą na skuteczny rozwój. Z czasem będziesz potrzebował innych możliwości, które warto, aby system CRM również posiadał. Wymienić tu można np. moduły tj.:

 • Intranet, czyli wewnętrzny firmowy facebook,
 • Zarządzanie zespołem.

Marketing w multiagencji, czyli jak pozyskiwać klientów?

Nie jest żadnym odkryciem, że obecnie wszystko przenosi się do internetu. Zmiana pokoleniowa wymusza na wszystkich podążanie za trendami i wprowadzanie nowości. Co więc powinieneś mieć obowiązkowo, by stać się tam widocznym?

 • Wizytówka Google
 • Strona WWW, blog, adres e-mail z nazwą firmy w domenie: @nazwafirmy.pl, a nie [email protected] lub o2.pl
 • Strona Facebook’a
 • LinkedIn

Dla biznesu takiego jak ubezpieczenia są to jedne z najlepszych kanałów komunikacji. W social mediach czy na swoim blogu wykorzystaj możliwości edukacyjne. Pokaż ludziom, jakie są ich problemy i daj im rozwiązanie, a staną się Twoimi klientami. 

Gdy przygotujesz profile ustal swój budżet na działania marketingowe. Nie ograniczaj się tylko do bezpłatnych zasięgów. Pomóż sobie reklamami, które pozwalają dotrzeć do idealnej grupy Twoich klientów. Określ swoją bayer personę, czyli idealnego człowieka, który kupuje od Ciebie ubezpieczenia i celuj z przekazem reklamowym właśnie w grupy tego typu odbiorców.

Praca z biura, lokalu, a może z domu?

Własna multiagencja, to z pewnością biznes, który może Ci przynieść bardzo dobre dochody. Świadomość Polaków dotycząca ubezpieczeń stale rośnie i ludzie zabezpieczają się w coraz szerszym zakresie. 

Z drugiej strony mamy coraz mniej czasu, dlatego odpowiednie przygotowanie Twojej multiagencji jest bardzo ważne, abyś Ty również mógł skutecznie obsługiwać klientów w jak najszybszym czasie.

Podjęcie odpowiedniej decyzji dotyczącej jak sprzedawać ubezpieczenia, czy za pośrednictwem bezpośredniego kontaktu z klientem twarzą w twarz czy może zdalnie, wiąże się ze zmieniającymi się nawykami kupujących polisy ubezpieczeniowe, ale też z kapitałem w początkowym wkładzie finansowym, kiedy startuje się z własną firmą.

Warto wtedy przeanalizować konkretnie scenariusze. 

Wybierasz pracę z biura?

Plusy:

 • mniejsze koszty niż lokal,
 • bardziej elastyczne godziny pracy, 
 • pewne miejsce do spotkań z klientami. 

Minusy:

 • mniej klientów z „ulicy”,
 • dodatkowe koszty, które generujesz już na początku.

Lokal

Plusy:

 • pozyskiwanie klientów z „ulicy”,
 • większa rozpoznawalność na lokalnym rynku wypracowa z czasem,
 • dla potencjalnego klienta łatwiej odnaleźć Twoją Multiagencję, jeśli jest w widocznym i przystępnym dla petentów miejscu  

Minusy:

 • wysokie koszty,
 • konieczność twardych, ustalonych godzin pracy dostosowanych do klientów, którzy przede wszystkim pracują.

Praca zdalna

Plusy:

 • brak dodatkowych kosztów,
 • bardzo elastyczne godziny pracy,
 • możliwość pracy z każdego miejsca.

Minusy:

 • ewentualny czas poświęcony na dojazdy do klienta,
 • praca z domu na początku nie należy do najłatwiejszych, należy być zdyscyplinowanym i skupionym na obowiązkach,
 • konieczność wydzielenia pomieszczenia do pracy, aby oddzielić ją od życia prywatnego.

Każdy sposób ma swoje plusy i minusy, za które głównie i tak przecież płacimy z własnej kieszeni. Dlatego warto przeanalizować konkretne sytuacje i ewentualnie dopasować miejsce pracy do obecnej sytuacji finansowej, ale i behawioralnej, czyli zmieniających się zachowań klientów. 

Może się bowiem okazać, że najlepszy biznes na ubezpieczeniach robi się obecnie przez internet i telefon. A to pozwala nam być, gdziekolwiek chcemy. 

Przetestuj Berg System CRM bezpłatnie

Picture of Dominik Kumala
Dominik Kumala
Pasjonuje się Digital Marketingiem i nowymi technologiami, które wykorzystuje do swojej codziennej pracy. Oprócz projektowania lejków tworzę treści czy reklamy w środowisku Google, Facebook. Połączenie tych umiejętności pozwala mi na prowadzenie skutecznych kampanii marketingowych. Prowadzę również firmę, której funkcjonowanie opieram na pracy w systemie CRM dbając o bazę klientów i procesy sprzedaży poszczególnych produktów.

Blog

Polecane artykuły
Scroll to Top