Jak wyznaczać cele i skutecznie realizować je?

Jak wyznaczać cele i skutecznie realizować je?

Jak wyznaczać cele i skutecznie realizować je?

Jak wyznaczać cele i skutecznie realizować je?

Jak wyznaczać cele i skutecznie realizować je?

Każdy o nich mówi, a nie każdy stosuje. Aby odpowiednio uporządkować swoją pracę, warto wiedzieć, do czego się dąży. Po prostu odpowiedzieć sobie na pytanie. Co mogę teraz zrobić, aby za X czasu mieć Y.

Do tego służą cele. To właśnie o tym będzie nasz artykuł. Jak je zaplanować, aby odpowiednio nas motywowały, dawały sygnał zespołowi, w jakim kierunku rozwija się firma i co dzięki temu osiągnięcie.

Zanim ustanowimy cele, warto wiedzieć, jak minął poprzedni rok. Dlatego przed Tobą podsumowanie.

Warto zwrócić uwagę na rzeczy, które zostały zrealizowane i na te, co nie zostały. W ten sposób już wiesz, co masz nadrobić. Dobrą praktyką okazuje się też przeanalizować powody, dlaczego cele zostały zrealizowane lub nie. Pomoże to wyciągnąć wnioski i zastosować zmiany w nowym roku.

Jak powinny wyglądać cele, aby miały sens w naszej pracy?

Czy dla Ciebie są to tylko puste słowa? Nie wierzysz w to, że spisanie celów może pomóc Ci w osiągnięciu tego co naprawdę chcesz?

Poniekąd to prawda. Samo napisanie nic nie pomoże. Ważne jest, aby poznać drogę, która doprowadzi do jego realizacji. Ten artykuł ma Ci w tym pomóc. Pewnie pomyślisz, że to zbyt proste. Jednak to te proste rozwiązania potrafią być najlepsze.

Poznajmy pewną różnicę, która ma ogromne znacznie jak np.

Zacznę pozyskiwać więcej klientów – Poproszę przynajmniej 3 klientów na tydzień o rekomendację

Zacznę publikować posty na swoim Facebook’u – Stworzę przynajmniej 3 posty tygodniowo na Facebook’a. Będą one dotyczyły ubezpieczenia na życie.

Czy widzisz różnicę? Która wersja zmotywowałaby Cię lub Twój zespół? Który cel jest jasny, zrozumiały, a dzięki temu wiesz co robić?

Idąc o krok dalej, takie cele można uważać jako drogę.

Określ jeden główny cel, który będzie dla Ciebie najważniejszy. Następnie przejdź do określenia konkretnych zadań. Dzięki temu również będziesz monitorować postęp. To w końcu jak podjeść do celów?

Mówi się, że cele muszą być SMART. Co to znaczy?

Oznacza to, że musi spełniać kilka warunków według koncepcji SMART, aby po prostu miały one sens.

Cel powinien być:

  • Skonkretyzowany (ang. Specific) – musi być konkretny, aby jasno komunikował, co chcemy osiągnąć.
  • Mierzalny (ang. Measurable) – możliwość sprawdzania postępu prac.
  • Osiągalny (ang. Achievable) – powinien być możliwy do osiągnięcia. Zbyt ambitny może spowodować, że stracimy wiarę w jego wykonanie.
  • Istotny (ang. Revelant) – aby skutecznie dążyć do jego realizacji.
  • Określony w czasie (ang. Time-bound) – termin realizacji musi być wyznaczony.

Załóżmy, że

W ciągu 6 miesięcy planujemy osiągnąć wzrost przychodów o 15% w porównaniu do pierwszego półrocza 2020 roku.

Jak myślisz, czy ten cel spełnia wszystkie warunki koncepcji SMART? Oczywiście nikt z nas nie powie, że jest na pewno możliwy do osiągnięcia, ponieważ zależy to od sytuacji firmy. W tym przypadku zakładamy, że tak.

Pamiętasz, że jednym z punktów koncepcji SMART jest mierzalność? W Berg System funkcjonalność zarządzania zespołem pomoże Ci ustawić cele dla Twojego zespołu. Każdy z pracowników będzie mógł zobaczyć swój obecny postęp. Dzięki temu będzie wiedział, co musi osiągnąć w danym miesiącu, aby wygenerować odpowiednie wyniki, a tym samym przełoży się to na wzrost przychodów w firmie. 

Ustanowienie celu to jedno. Teraz co należy zrobić, aby go osiągnąć? W tym miejscu zastanawiamy się, co możemy zrobić, aby uzyskać taki wynik. Jak np.

Stworzyć reklamę na Facebook’u, a idąc dalej zadajemy sobie pytanie jak to zrobić? Skorzystamy z pomocy agencji marketingowej lub nauczyć się tworzyć reklamy na Facebook’u.

W ten sposób wiemy co robić, a jest to bardzo ważne przy organizacji pracy.

Zanim przedstawisz pracownikowi nowe cele. Pamiętaj, aby wiedział, do czego dąży realizując je. Praca bez konkretnego celu i sensu może nie być już motywująca, a Ty chcesz tego uniknąć.

Czy Twoja firma ma już postawione cele?

Przetestuj Berg System CRM bezpłatnie

Picture of Dominik Kumala
Dominik Kumala
Pasjonuje się Digital Marketingiem i nowymi technologiami, które wykorzystuje do swojej codziennej pracy. Oprócz projektowania lejków tworzę treści czy reklamy w środowisku Google, Facebook. Połączenie tych umiejętności pozwala mi na prowadzenie skutecznych kampanii marketingowych. Prowadzę również firmę, której funkcjonowanie opieram na pracy w systemie CRM dbając o bazę klientów i procesy sprzedaży poszczególnych produktów.

Blog

Polecane artykuły
Scroll to Top