car (1)_stłuczka

Opinia eksperta: RODO wymusza radykalne zmiany we współpracy multiagencji z ubezpieczycielami

Naszym ekspertem jest Patryk Koralewski – prawnik specjalizujący się w temacie ochrony danych osobowych. W kolejnym z cyklu artykułów wyjaśnia, w jakim zakresie wprowadzenie RODO zmienia zasady współpracy pomiędzy ubezpieczycielami a multiagencjami.

W poprzednim artykule wskazywaliśmy, iż multiagent może występować w roli procesora jak i administratora danych osobowych. W tym przedstawimy nowe wymogi umów zawieranych o powierzenie danych osobowych stawiane procesorom na gruncie RODO. Podstawą przetwarzania danych osobowych w ramach występowania multiagencji jako procesora (występuje on w imieniu i na rzecz ubezpieczyciela) jest zawarta z ubezpieczycielem umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Na gruncie obowiązujących przepisów umowa taka, zawarta na piśmie, musi określać dwie podstawowe kwestie: cel oraz zakres powierzonych multiagencji danych przez ubezpieczyciela.

bezpieczny crm 


Warto podkreślić, iż w przypadku nowych klientów ubezpieczyciel poprzez określenie zakresu danych wskazuje, jakie dane multiagencja może zbierać w celu zawarcia umów ubezpieczenia. Już samo zbieranie traktuje się jako przetwarzanie danych osobowych. Na gruncie RODO forma jak i treść samej umowy ulega poważnej modyfikacji. Przede wszystkim nie będzie już wymagane powierzenie przetwarzania danych na piśmie – wystarczające będzie zastosowanie innego instrumentu prawnego o wiążącym dla stron charakterze. Jest to zmiana mająca ogromne znaczenie praktyczne. Nie będzie już wymagane podpisywanie (własnoręcznym podpisem) umów o powierzenie danych osobowych. Jak często bywa, prawo dogania w tym momencie i tak stosowaną od dłuższego czasu praktykę, choć, aby ją uzasadnić należało przeprowadzać karkołomne wywody prawne.

Kolejną zmianą są elementy, które obligatoryjnie muszą znaleźć się w umowie o powierzeniu danych osobowych. Wśród nich znajdują się m.in. kwestia przedmiotu i czasu trwania przetwarzania, kwestia usuwania danych po zakończeniu współpracy oraz kwestia uprawnień kontrolnych przysługujących administratorowi. Dodatkowo możliwość korzystania z dalszych podwykonawców będzie wymagało uzyskania zgody administratora. Ubezpieczyciel, o ile nie chce narażać się na negatywne konsekwencję, będzie mógł korzystać wyłącznie z takich procesorów (multiagencji), którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych – w interesie administratora będzie zatem leżała weryfikacja spełniania wymagań RODO przez podwykonawcę.

Z tym ostatnim wymogiem wiązać się będzie zapewne przywiązywanie przez ubezpieczyciela większej wagi do oświadczeń składanych w umowie, a tym samym wykazanie przez multiagencję, iż wprowadziła i stosuje zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych. Do tej pory w praktyce przyjmowało się, iż wystarczające jest spełnienie minimum wymogów, przez które rozumiano podpisanie umowy o powierzeniu danych osobowych, a weryfikacja wykonywania jej zapisów była, choć to nie reguła, pomijana przynajmniej tak długo jak nie dochodziło do rażących nadużyć w tym względzie. Ponieważ pod rządami RODO, administrator danych osobowych (ubezpieczyciel) będzie musiał wykazać, iż w pełni stosuje przepisy prawa ta praktyka może ulec radykalnej zmianie. W kolejnym artykule przybliżymy tematykę podstawy przetwarzania danych osobowych w działaniach marketingowych multiagencji.

Sprzedawaj więcej z Berg System


Sprawdź co Berg System jest w stanie osiągnąć dla Twojego biznesu.

Udostępnij ten artykuł znajomym

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Odbierz dawkę praktycznej wiedzy

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco z każdym nowym artykułem. 

RODO w ubezpieczeniach

Tematu RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych wrażliwych i osobowych klientów, nie wolno lekceważyć. Firmy działające w branży ubezpieczeniowej, ale i finansowej, które przechowują informacje

Jak prowadzic baze klientow ubezpieczeniowych

Jak prowadzić bazę klientów ubezpieczeniowych?

Sprzedaż ubezpieczeń przez agenta ubezpieczeniowego nie może opierać się wyłącznie na intuicji czy zapamiętanych informacjach. Chcąc prowadzić efektywny biznes w branży ubezpieczeniowej, należy wdrożyć odpowiednie narzędzia

jak pozyskiwac klientow na ubezpieczenia_

Jak pozyskiwać klientów na ubezpieczenia?

Wyzwaniem każdego agenta ubezpieczeniowego jest pozyskiwanie nowych kontaktów, a docelowo nowych klientów chcących się ubezpieczyć. W branży ubezpieczeniowej zakup ubezpieczenia nie jest elementem zaspokojenia pierwszej

Przewiń do góry

Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.