Berg System dla Prosper Capital – wdrożenie dla domu maklerskiego

3_Prosper Capital


Dom MaklerskiIlość użytkowników:
  5 sieci AFI, ok. 50 pracownikówKorzysta od:
2018 roku

2000
Rok założenia
Sieć Agentów - AFI
Użytkowników

Punkt wyjścia

Prosper Capital Dom Maklerski był niewielkim domem maklerskim z ograniczoną ofertą produktów finansowych, z których część była w ofertach niepublicznych. Ambicją firmy był szybki rozwój zarówno wewnętrznej sieci sprzedaży jak i podmiotów działających w modelu AFI – Agent Firmy Inwestycyjnej. Przed wdrożeniem (2018) w centrali firmy pracowało siedem osób. 

W krótkim czasie ich liczba wzrosła do szesnastu osób w samej centrali. Do tego należy doliczyć pięć zewnętrznych sieci działających w modelu AFI. Tak szybki wzrost i rozwój organizacji należało wspomóc wydajnymi narzędziami IT. Ze strony domu maklerskiego osobą odpowiedzialną za analizę biznesową, wybór oferenta oraz wdrożenie był Pan Sebastian Kolasa.

Opis problemu

Wyzwania, przed którymi stanął Prosper Capital DM dotyczyły trzech głównych obszarów:

  • spełnienie wymogów compliance,
  • zarządzanie ofertami produktowymi,
  • komunikacja związana z emitentami.

Wybrany system informatyczny musiał bezbłędnie działać w każdym z powyższych obszarów w sytuacji rozwoju własnej wewnętrznej sieci sprzedaży (do ok. 50 osób) jak i w jednostkach, które działały jako AFI – Agent Firmy Inwestycyjnej.

Spełnienie wymogów compliance wiązało się z przestrzeganiem obowiązujących w tamtym czasie (2018) wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego. System musiał pozwalać na różne poziomy dostępu dla pracowników własnych oraz pracowników AFI.

Zarządzanie ofertą produktową w sieci własnej, jak i w AFI wymagało z kolei bezpiecznego i odpowiedniego dostępu do oferty – szczególnie w kontekście oferty reglamentowanej.

Sprawna komunikacja w tak dużej grupie była kolejnym wyzwaniem. Codzienna współpraca analityków i doradców do tej pory odbywała się mailowo. W ten sposób były wysyłane zarówno daily-pressy z informacjami ekonomicznymi, komunikaty TFI, informacje o webinarach itp. Oczekiwane było wdrożenie systemu IT, który będzie spinał wszystkie te informacje w jednym miejscu

Wybór oferty

W trakcie procesu decyzyjnego zebrano oferty od wybranych producentów oprogramowania. Oferenci musieli spełnić niezwykle rygorystyczne wymogi KNF – począwszy od dotychczasowych referencji aż po wytyczne dotyczące fizycznego przechowywania danych, ich bezpieczeństwa oraz sposobów przetwarzania.

Na short-listę trafiły rozwiązania trzech firm, które spełniały oczekiwania biznesowe wskazane w analizie obejmującej mapowanie procesów organizacji.

- Przeprowadziliśmy procedurę ewaluacji wybranych ofert. Patrzyliśmy przede wszystkim na to, jak poszczególne rozwiązania realizują nasze potrzeby biznesowe – mówi Sebastian Kolasa. – Berg System wygrał swą elastycznością i otwartością na wprowadzanie zmian. To szczególnie ważne w sytuacji bardzo wielu regulacji KNF, które należy spełnić oraz częstych zmian przepisów – wyjaśnia.

Sebastian Kolasa, Information Technology Manager

Przebieg wdrożenia

W trakcie wdrożenia systemu niezwykle dużo dała nam współpraca z Danielem Kisiel – CTO Berg System, jego kompetencje i wsparcie pozwoliły nam na swobodę tworzenia nowych parametrów i logicznych powiązań w macierzy obejmującej oferowane produkty, bazę klientów oraz sieć sprzedaży.

Sebastian Kolasa, Information Technology Manager

W trakcie wdrożenia zbudowano w pełni funkcjonalną platformę komunikacji z siecią sprzedaży, która służyła do prezentacji technicznej oferty zgodnie z ograniczeniami regulatorów. Dostęp do dokumentów jest bezpieczny i odpowiednio reglamentowany. Stworzono bazę wiedzy ofertowej obejmującą wszystkie procedury, proces sprzedaży, oferty, załączniki od emitenta itp.

Uruchomiono wewnętrzny Intranet, który w formie prostego walla przekazywał niezbędne informacje takie jak komunikaty od analityków, informację produktową wraz z możliwością wyszukiwania wedle różnych kryteriów (emitent, aktualność oferty, rodzaj produktu, grupa docelowa itp.). Całość została zaprojektowana tak, że pozwalała na udostępnienie Intranetu jednostkom poza firmą (AFI) bez dawania dostępu do głównego programu CRM Berg System.

Dzięki wdrożeniu Berg System udało się w pełni stawić czoła wszystkim trzem wyzwaniom zdefiniowanym jako potrzeby biznesowe szybko rosnącego domu maklerskiego. 

Po pierwsze – zachowaną pełną zgodność z niezwykle rygorystycznymi wymogami polityki compliance w instytucji finansowej. 

Po drugie – stworzono prosty i efektywną macierz ofert, klientów i doradców. W ten sposób każdy z doradców – zarówno wewnątrz organizacji, jak i w sieci AFI – mógł bez problemu zaproponować swoim klientom aktualny produkt, który odpowiadał zdiagnozowanym potrzebom (np. skłonność do ryzyka). 

Po trzecie – uruchomiono, niezwykle chwalony przez samych doradców, system aktualnej komunikacji w dużym i rozproszonym zespole.

Dodatkową zaletą Berg System jest przyjazny interface użytkownika, a szczególnie to, że front-office nie różni się za bardzo od back-office’u. W wielu dużych systemach aplikacjach, szczególnie ta druga część jest mało przyjazna, bazy SQL, komendy zapytań i sposób działania jak sprzed kilkudziesięciu lat. W Berg System cenię tę spójność.

Sebastian Kolasa, Information Technology Manager

Trudności we wdrożeniu

Największe trudności dotyczyły zmian w przepisach prawa, które pojawiały się na bieżąco w trakcie procesu. Był to czas zmian w regulacjach dotyczących produktów inwestycyjnych. Jednak dzięki elastyczności Berg System – udało się reagować i dostosowywać do nowych wymogów KNF. Zmiany te jednak wydłużyły i zwiększyły koszt procesu wdrożenia.

Po wdrożeniu

W 2019 roku Prosper Capital Dom Maklerski oraz współpracujące AFI przeszły szczegółową kontrolę KNF. Podczas kontroli nie zgłoszono żadnych uwag ani obiekcji co do rozwiązania Berg System – zarówno wewnątrz organizacji jak i wśród podmiotów zewnętrznych, które również korzystają z programu CRM Berg System.

Na poziomie organizacji pracy – wdrożenie Berg System pozwoliło firmie na szybki rozwój struktur sprzedaży – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

To co jest dla mnie najfajniejsze, to, że ten system cały czas się rozwija, pojawiają się nowe użyteczne funkcje, które wprowadzane są dzięki wdrożeniom w innych firmach. To jest prawdziwy efekt synergii. Potrzeby klientów realizowane są dzięki rozwiązaniom zastosowanym u innych.

Sebastian Kolasa, Information Technology Manager
Przewiń do góry

Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.