Tworzenie nowego produktu i edytowanie informacji o Produkcie

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Sekcja produkty w Berg System dzieli się na Rodzaje produktówProducentów produktów Produkty. Każdy z produktów musi przypisaną informację o jego Producencie oraz Rodzaju produktów, do których należy. Dlatego też przed utworzeniem nowego produktu, należy dodać Rodzaje produktów, które sprzedaje organizacja oraz Producentów do dwóch odrębnych list.

By przejść do części Systemu poświęconej Produktom należy otworzyć Ustawienia.

1panelustawienia

W tym celu wybierz przycisk Ustawienia znajdujący się w górnej części panelu nawigacji po lewej stronie.

 

ustsys

Z rozwiniętej listy wybierz opcję Ustawienia systemu.

 

4sekcja

W górnej części ekranu widoczne są dostępne sekcje. Spośród nich wybierz Produkty.

Tworzenie listy Rodzajów produktów

Każdy z produktów należy do określonej grupy – są to Rodzaje produktów. Przykładowymi Rodzajami produktów banku są kredyty lub lokaty. Bank może oferować kilka produktów należących do Rodzaju Kredyty, np. hipoteczny i gotówkowy.

 

5rodzajesekcje

 

By utworzyć nową grupę produktów, wybierz przycisk Rodzaje produktów pod paskiem dostępnych sekcji. Zostanie wyświetlona lista Rodzajów produktów wprowadzonych do Systemu.

 

6dodajrodzaj

 

By utworzyć nowy Rodzaj produktów użyj przycisku Dodaj w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony formularz Dodawanie rodzaju produktu.

 

7dodajnazwa

Wprowadź Nazwę nowego Rodzaju produktu i zatwierdź zmiany przyciskiem Dodaj.

Tworzenie listy Producentów

 

8sekprodprod

 

By dodać nowego Producenta produktów wybierz przycisk Producenci produktów pod paskiem dostępnych sekcji. Zostanie wyświetlona lista Rodzajów produktów wprowadzonych do Systemu.

 

9dodajproducenta

 

By dodać nowego Producenta użyj przycisku Dodaj w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony formularz Dodawanie producenta produktu.

 

10nowypWprowadź Nazwę nowego Producenta produktu i zatwierdź zmiany przyciskiem Dodaj.

Dodawanie nowego Produktu i edytowanie informacji o istniejącym produkcie

produkty sekcja

 

By utworzyć nowy Produktów, wybierz przycisk Produkty pod paskiem dostępnych sekcji.

 

12dodajprodukt

 

Użyj zielonego przycisku Dodaj w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony formularz Dodawanie nowego produktu.

 

0dodajUzupełnij pole Nazwa oraz wybierz Rodzaj i Producenta z list dostępnych po kliknięciu na odpowiadające im pola. Następnie zatwierdź zmiany przyciskiem Dodaj w prawym dolnym rogu formularza.

Dodatkowo, możesz utworzyć identyfikator produktu.

 

00powrót do prod

Zostaniesz przeniesiony do kartoteki utworzonego Produktu, gdzie pojawi się więcej możliwości konfiguracyjnych, które nie są wymagane. Dotyczą one w szczególności specyficznych grup produktów (produkty inwestycyjne) i konfiguracji rozliczeń prowizyjnych.

Najszybszym sposobem powrotu do poprzedniego widoku jest wybranie przycisku Produkty ze ścieżki widocznej na powyżej kartoteki Produktu.

Scroll to Top

Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.