Jak liczone są opłaty za Berg System?

Autor: Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano dnia: 16 stycznia 2020r.

            W Berg System zgodnie z regulaminem http://bergsystem.pl/regulamin/ okres ważności konta liczony jest od daty końca poprzedniego opłaconego okresu rozliczeniowego. Dostęp do konta przedłużany jest o 30 dni (w przypadku wybrania comiesięcznej opłaty) lub o 365 dni przy wyborze rocznej cykliczności opłat.

         1. Opłata zgodnie z 30/365 dniowym okresem ważności.

 
 

         2. Uiszczenie opłaty przed upływem 30/365 dni.

W przypadku opłacenia konta przed datą końca ważności subskrypcji, system przedłuży się o następny okres liczony od daty końca.

         3. Płatność po upływie 30/365 dni.

  

W sytuacji uiszczenia opłaty po terminie ważności systemu, doliczona zostanie kwota za nieopłacony czas. A ważność konta będzie liczona od dnia zapłacenia przez następne 30/365 dnia w zależności od wyboru cyklu płatności

Przewiń do góry

Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.