Przycisk + i Dodaj

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

+idod

Przyciski + i Dodaj znajdują się w prawym górnym rogu Interfejsu i są przeznaczone do uzupełniania Systemu CRM o nowe informacje. Ich użycie pozwala na dodanie jednego Kontaktu, Szansy Sprzedaży, Umowy lub Wydarzenia.

Przycisk +

+lista

Po kliknięciu przycisku + rozwinięta zostaje lista. Każda z jej opcji pozwala na szybkie otwarcie formularza służącego informacji do Berg System.

Przycisk Dodaj

Po kliknięciu przycisku Dodaj również otwierany jest formularz, dzięki któremu wprowadzisz nowe dane do Systemu. Każdy z Modułów posiada odpowiadający mu formularz. Dlatego też to, jaki formularz zostanie wyświetlony, zależy od tego, w jakim Module znajduje się Użytkownik.

Dla modułu:

  • Kontakty – Dodawanie nowego Kontaktu,
  • Zespół – Dodawanie nowego Współpracownika,
  • Szanse Sprzedaży – Dodawanie nowej Szansy Sprzedaży,
  • Sprzedaż – Dodawanie nowej Sprzedaży,
  • Kalendarz – Dodawanie nowego Wydarzenia,
Przewiń do góry

Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.