Jak dodać pierwszą Szansę Sprzedaży?

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 12 maja 2022r.

Dodawanie Szans Sprzedaży możesz rozpocząć po przejściu do odpowiadającego im modułu w panelu nawigacji po lewej stronie Systemu.

navi-szsptabela

W tym celu kliknij przycisk Szanse Sprzedaży, a następnie wybierz opcję Szanse Sprzedaży – Tabela z rozwiniętej listy.

adnijdodaj

Po przejściu do kolejnego widoku Systemu, należy użyć przycisku Dodaj w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony formularz Dodawanie szans sprzedaży. 

formszan1Jeśli klient ma już utworzone konto w module Kontakty, możliwe jest wyszukanie jego danych i powiązanie umowy z jego kontem po wpisaniu co najmniej 3 znaków w polu Klient lub Nazwa firmy.  W przeciwnym przypadku dodaj nowego Klienta lub Firmę za pomocą przycisku + przy odpowiednim oknie formularza.

wsp

System domyślnie ustanawia Użytkownika dodającego nową Szansę Sprzedaży jej opiekunem. Jeśli chcesz przypisać ją innemu członkowi Zespołu, zmień osobę w polu Współpracownik.

formszans sprzedaży_produktylista

W następnym kroku należy przypisać szansę sprzedaży do odpowiedniego procesu sprzedaży.

Po uzupełnieniu pozostałych informacji wybierz produkt, którego dotyczy operacja. Przejdź do zakładki Produkty klikając przycisk w górnej części formularza.

nowszansprze

Po kliknięciu przycisku Wybierz produkt zostanie wyświetlona lista dostępnych produktów. Możesz dokonać wyboru z listy lub poprzez wyszukiwanie – wpisując co najmniej 3 znaki. Jeśli Szansa Sprzedaży dotyczy więcej niż jednego produktu, skorzystaj z przycisku Dodaj produkt poniżej.

szanzsa

Określ Harmonogram wpłat jako Jednorazowy lub Cykliczny, klikając na przycisk odpowiadający opcji. Uzupełnij pola dotyczące ceny produktu i dat płatności.

By zapisać Szansę, kliknij Dodaj, jeśli po zatwierdzeniu chcesz pozostać w module, w którym otworzyłeś formularz. Użyj Dodaj i przejdź, jeśli chcesz zostać przekierowany do kartoteki nowo utworzonej Szansy Sprzedaży.

 

Dodawanie nowej Szansy Sprzedaży – na skróty

Możesz również utworzyć nową Szansę Sprzedaży z poziomu dowolnego modułu. Wystarczy, że klikniesz przycisk + w prawym górnym rogu.

Dodaj +

Wybierz z listy opcję Dodaj szansę sprzedaży. Zostanie otwarty odpowiedni formularz. Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu wprowadzonych danych, nowa Szansa Sprzedaży zostanie dodana do Systemu.

Scroll to Top

Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.