Zarządzanie uprawnieniami Współpracowników

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Berg System umożliwia nadanie Współpracownikowi 1 z 4 ról. Każda z nich charakteryzuje się określonym zakresem dostępu do jego funkcji. Ten zakres może zostać rozszerzony dla Użytkownika poprzez nadanie dodatkowych uprawnień.

 

Zmiana roli Pracownika i nadawanie uprawnień 

współpracownik slajd1

Wybierz Zespół z panelu dostępnych modułów widocznego po lewej stronie Systemu.

struktura_współpracownik

Odszukaj Współpracownika na schemacie odzwierciedlającym organizację, a następnie kliknij na jego imię i nazwisko. Zostaniesz przekierowany do kartoteki Współpracownika.

konto logowania

Informacje o roli i uprawnieniach pracownika znajdują się po prawej stronie, w komórce Konto logowania. Odszukaj ją, a następnie użyj przycisku Zmień, widocznego obok nagłówka. Zostanie wyświetlony formularz Edytuj konto logowania.

Wybór roli Współpracownika

edycja konta logowania

Kliknij na pole Wybierz rolę. Możesz wybrać spośród 4 ról: Pracownik, Manager, Pracownik biurowy i Administrator.

manager

Po wybraniu roli, pod spodem wyświetli się lista odpowiadających jej uprawnień. Ostatnia część tego artykułu została poświęcona omówieniu poszczególnych ról.

Wybierając spośród wyświetlonych opcji, nadaj rolę Współpracownikowi.

 

Dodatkowe Moduły i Uprawnienia

Użytkownicy posiadający role Pracownik i Manager, mogą otrzymać dostęp do większej części Systemu, niż ten, który jest przewidziany dla tej roli. By umożliwić pracownikowi dostęp do dodatkowych modułów lub uprawnień (niewymienionych dla danej roli), należy odszukać je na liście, a następnie aktywować przyciskiem po lewej stronie.

Przykład
Współpracownicy z działu Call Center mają przypisaną rolę Pracownik. Jeśli zlecamy skontaktowanie się z wszystkimi klientami wybranemu z nich, powinniśmy umożliwić mu dostęp do wszystkich kontaktów przechowywanych w Systemie. W tym celu nadamy mu nowe uprawnienia, nie zmieniając jego dotychczasowej roli.

checkobox

W formularzu Edytuj konto logowania edytuj wystarczy odszukać opcję Kontakty – widok wszystkich firm i kontaktów, a następnie aktywować uprawnienie, klikając przełącznik po lewej stronie.

Na koniec wystarczy zatwierdzić zmiany przyciskiem Zaktualizuj widocznym w prawym dolnym rogu formularza.

 

Role współpracowników

Nadawanie ról wiąże się ze zwiększaniem lub zmniejszaniem zakresem dostępu do funkcji systemu.

Rola Pracownik

  • Podstawowe funkcjonalności

Pracownikom możesz umożliwić dostęp do dodatkowych modułów i uprawnień.

Rola Manager

  • Uprawnienia pracownika
  • Moduł Szanse sprzedaży
  • Wyznaczanie celów

Managerom możesz umożliwić dostęp do dodatkowych modułów i uprawnień.

Pracownik biurowy

  • Widoczność wszystkich modułów
  • Wszystkie uprawnienia oprócz konfiguracji systemu
 

Administrator

  • Widoczność wszystkich modułów
  • Wszystkie uprawnienia
Przewiń do góry

Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.