Jak utworzyć i skonfigurować nowy Proces Sprzedaży?

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Berg System umożliwia tworzenie graficznego odzwierciedlenia wszystkich Procesów w organizacji. Najczęściej stosowane Procesy to: kredytowe, leasingowe i pożyczkowe. Klienci stosują ten moduł również do mniej oczywistych procesów jak np. rekrutacyjny czy obsługowy.

Przejście do Ustawień Procesów

Sposób I – modułu Szanse Sprzedaży – Proces Sprzedaży

szanse_pierwszy_slajd

By utworzyć nowy Proces przejdź do modułu Szanse Sprzedaży>Proces sprzedaży i użyj przycisku + widocznego w górnej części ekranu.

Sposób II – przez Ustawienia Systemu

szanse_ustawienia_systemu

Innym sposobem na przejście do części Systemu przeznaczonej do konfigurowania Procesów jest użycie wybranie opcji Ustawienia>Ustawienia systemu w lewym górnym rogu ekranu.

szanse_statusy_umów

Przejdź do Sekcji Sprzedaż, a poniżej wybierz Zakładkę Proces sprzedaży.

szanse_dodaj

Dodawanie nowego Procesu Sprzedaży

Użyj zielonego przycisku Dodaj w prawym górnym rogu ekranu, by utworzyć Proces.

szanse_proces_kredytowyZostanie otwarty formularz Dodawanie procesu sprzedaży. Uzupełnij pole Nazwa i zatwierdź przyciskiem Dodaj, widocznym poniżej.

szanse_proces_sprzedaży

Nowy Proces zostanie zapisany i widoczny w tabeli.

 

Tworzenie Kroków Procesu

Każdy z Procesów powinien być podzielony na Etapy – Kroki. Zakończenie kolejnych Etapów przez Szansę Sprzedaży przybliża ją do sfinalizowania.

szanse sprzedazy_kroki_szanse sprzedazy_kroki_prawe/leweprawe/lewe

By utworzyć nowy Etap, przejdź do zakładki Kroki i użyj przycisku Dodaj w prawym górnym rogu.

szanse sprzedazy_dodawanie regionu

Zostanie otwarty formularz służący do tworzenia Kroku. Wprowadź Nazwę Etapu, Pozycję w Procesie i wybierz z listy Proces, do którego należy Etap. Lista dostępnych Procesów rozwinie się po kliknięciu w polu Proces sprzedaży. Możesz także wybrać kolor, którym oznaczony będzie etap na schemacie. Po wprowadzeniu zmian zatwierdź je przyciskiem Dodaj.

Analogicznie utwórz pozostałe Kroki. Będą widoczne w tabeli w tej samej Zakładce.

Tworzenie checklist dla Kroków

Dla każdego z Kroków możesz utworzyć listę zadań, na które ten się składa.

szanse sprzedazy_kroki 

By ją utworzyć kliknij przycisk Checklista przy odpowiadającym Etapie Procesu sprzedaży w zakładce Kroki.

szanse sprzedaży sprzedaz 

W kolejnym widoku użyj przycisku Dodaj. Zostanie otwarty przycisk Dodawanie punktu checklisty.

 

szanse sprzedaży checklisty 

Wprowadź Nazwę Zadania i zatwierdź przyciskiem Dodaj.

Utwórz pozostałe Zadania w podobny sposób.

szanse sprzedazy1

Ukończony, skonfigurowany proces będzie widoczny w module Szanse Sprzedaży – Proces Sprzedaży

 

Konfiguracja

Moduł Szanse Sprzedaży – Proces posiada wiele możliwości konfiguracyjnych. Możesz między innymi ustawić Zadanie z checklisty jako Wymagane. Przejście do kolejnego Etapu Procesu nie będzie możliwe, dopóki takie zadanie nie zostanie wykonane.

Scroll to Top

Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.