Jak dodać Kontakt – Osoba?

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

W Berg System istnieją dwa rodzaje Kontaktów: Osoba oraz Firma. W momencie tworzenia nowego Kontaktu, System prosi o podanie podstawowych informacji.

Navi-kont

By utworzyć nowy Kontakt, wybierz moduł Kontakty z panelu nawigacji po lewej stronie okna. Poniżej rozwinie się lista z dwoma przyciskami: Osoby i Firmy. Za ich pomocą zdeklarujesz typ nowego Kontaktu.

Jak dodać Kontakt – Osoba?

Wybierz opcję Osoby, a następnie kliknij zielony przycisk Dodaj w prawym górnym
rogu przeglądarki.

Wybierz opcję Firmy i kliknij zielony przycisk Dodaj w prawym górnym
rogu przeglądarki. System wyświetli formularz Dodawanie nowej firmy.

formnowafirma

Informacje o nowym Kontakcie możesz wprowadzić manualnie. Możesz także skorzystać z przycisku CEIDG/GUS, który umożliwia pobranie danych z baz CEIDG oraz GUS za pomocą numeru NIP. Po jego użyciu, pola uzupełnią się automatycznie.

pomocnik

System domyślnie ustanawia Użytkownika dodającego nową Firmę jej opiekunem. Jeśli chcesz przypisać klienta innemu członkowi Zespołu, zmień osobę w polu Opiekun.

Po wpisaniu pozostałych informacji wystarczy zatwierdzić je przyciskiem Dodaj i przejdź.

Dodawanie nowego Kontaktu – na skróty.

Możesz również utworzyć nowy Kontakt z poziomu dowolnego modułu.

 

Dodaj + 

Wystarczy kliknąć przycisk + w prawym górnym rogu.

Wybierz z listy opcję Dodaj osobę lub Dodaj firmę, w zależności od rodzaju Kontaktu, który chcesz utworzyć. Nastąpi przekierowanie do odpowiadającego formularza. Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu wprowadzonych danych, zostanie utworzony nowy Kontakt.

Scroll to Top

Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.