Jak zaimportować raport ze sprzedaży i rat do Systemu?

Autor: Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano dnia: 4 listopada 2021r.

W Berg System jest funkcjonalność, która pozwala na import plików sprzedaży do Sytemu. Kluczowe jest aby importowany plik był zapisany w formacie CSV.

Dane ze sprzedaży zaczytujemy w dwóch krokach:

 • jako informacja o sprzedaży, umowie,
 • i jako informacja o ratach, ryzykach.

Import informacji o sprzedaży.

W Berg System można zaimportować raport sprzedażowy. Ponieważ zakres informacji przedstawiany w raportach  może być dla każdego producenta produktu inny, nasze rozwiązanie pozwala na przypisanie dowolnego pola z Systemu do konkretnej kolumny w pliku.

Aby przejść do importu sprzedaży możemy to zrobić z dwóch miejsc w Systemie:

 • Z Menu bocznego należy wybrać Ustawienia Systemu, a następnie Import danych i w  submenu wybrać Import sprzedaży.

krok1 slajd 1

 • W module Sprzedaż w górnej belce menu wybrać zakładkę Import.

sprzedaż import

Gotowy plik CSV należy przeciągnąć i upuścić we wskazanym w Systemie miejscu.

import csv

Następnie należy wybrać zakładki jakie mają być w importowanym pliku CSV.

Zakres danych jaki można zaimportować do Systemu obejmuje:

 • Tytuł (numer polisy/nazwa/opis),
 • ID produktu

 • Datę podpisania,
 • Datę zakończenia,
 • ID współpracownika lub imię i nazwisko Doradcy/Pesel Doradcy/Kod Doradcy (to pozwala powiązać umowę za sprzedawcą i prawidłowo rozliczyć prowizję),
 
 • Pesel Klienta (pozwoli to powiązać sprzedaż z Klientem, który jest już w bazie). Jeśli nie mamy nr PESEL możemy przypisać ID klienta (każdy dodany kontakt otrzymuje swój ID)
 • NIP firmy (pozwoli to powiązać z Firmą, która jest już w bazie)
 • Oraz dowolną pole dodatkowe, które dodamy w Systemie (np. imię i nazwisko Klienta, dane pojazdu, dane nieruchomości itd).

Te informację zostaną przypisane bezpośrednio do odpowiedniej umowy w Systemie.

✔ System wykrywa zdublowane numery umów i nie importuje dubli do Systemu.

✔ Jeśli często robimy taki import możemy zapisać gotowe szablony, np. nazywając je według źródła pochodzenia. 

✔ Przed kliknięciem Importuj trzeba zaznaczyć nie uwzględniaj pierwszego wiersza jeśli mamy tytuły kolumn.

2. Krok – import informacji o ratach:

 

Aby zaimportować powyższe informację przechodzimy Ustawienia SystemuImport danych —  z submenu należy wybrać Import rat.

Następnie postępujemy analogicznie jak w przypadku importu informacji o sprzedaży polisy.

Po zaciągnięciu pliku CSV trzeba wybrać odpowiednie kolumny dla importu rat:

 • Nazwa umowy,
 • Identyfikator produktu,
 • Wartość przypisu (wysokość raty) – 
 • Prowizja dla firmy (opcjonalnie – jeśli tego nie wybierzemy System sam to obliczy na bazie konfiguracji prowizji dla produktu),
 • Data wpłaty.

ryzyko

 
 
 W ten sposób umowa została zaimportowana do Systemu, odpowiednio połączona z Doradcą, który dokonał sprzedaży (jest to kluczowe dla prawidłowego rozliczenia prowizji). Import został rozbity na odpowiednie produkty oraz na właściwe raty. Funkcjonalność ta pozwala na rozliczenie prowizji z każdego produktu osobno według różnych stawek.
 

Przydatne artykuły:

Jak prawidłowo zapisać plik w formacie CSV?

Import pliku prowizyjnego do Systemu.

Przykładowe pliki:

wzor pliku do importu sprzedaży.

Scroll to Top

Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.